Synchronizacja czasu w OpenBSD

Poprawna data systemowa jest bardzo ważna zarówno w przypadku serwerów jak i stacji roboczych. Dzięki Network Time Protocol (NTP) możemy synchronizować datę swojego systemu z serwerem czasu. Do synchronizacji czasu służy polecenie rdate.

Manualna synchronizacja czasu # rdate -nv 0.pl.pool.ntp.org Sun Jun 12 08:24:10 CEST 2011 rdate: adjust local clock by 0.027733 seconds Automatyczna synchronizacja [...]

Nakładanie łatek bezpieczeństwa w OpenBSD

Łatka (patch) to zazwyczaj małe coś, co poprawia działanie naszego systemu, nakłada się ją na kod źródłowy, a następnie kompiluje się tą część systemu, za którą ona odpowiada. Łatka to plik zawierający różnice pomiędzy starą wersją a nową wersją plików. Może ona usuwać lub dodawać kod.

Pobranie źródeł systemu

Standardowa instalacja OpenBSD nie zawiera źródeł [...]

OpenSMTPD i GMail w OpenBSD

Opiszę jak wykorzystać serwer OpenSMTPD oraz konto GMail do wysyłania lokalnej poczty.

Cały czas trwają prace nad zastąpieniem serwera pocztowego Sendmail przez OpenSMTPD w OpenBSD, jednak można go już uruchomić. Został on dodany w OpenBSD 4.6, wydanie 4.9 nadal używa Sendmaila jako podstawowego serwera poczty.

Kolejne wydania systemu przynoszą zmiany w działaniu i konfiguracji OpenSMTPD, [...]

Wyłączenie protokołu ARP

Wyłączenie protokołu ARP wiąże się z brakiem połączenia z innymi hostami w sieci LAN, których nasz system nie zna, czyli nie posiada odpowiednich wpisów w tablicy ARP. Tablica ARP składa się rekordów zawierających informacje na temat adresu IP oraz adresu MAC hosta. Jeśli protokół ARP jest wyłączony i tablica ARP nie zawiera informacji na temat [...]