Konfiguracja Wi-Fi w trybie access point

Do uruchomienia Wi-Fi w trybie AP wykorzystałem starą kartę USB Linksys WUS854G ver.4 (WUS854GV4). Jest ona wykrywana jako ural. Jedna uwaga, zanim kupisz kartę upewnij się, że jest ona oparta o układ który umożliwia ustawienie jej w trybie Host AP. Jest to o tyle trudne, że producenci sprzętu rzadko chwalą się co jest w środku, [...]

Archiwizacja podkatalogów

Skrypt przetwarza podkatalogi w bieżącej lokalizacji, tworząc archiwa tar.gz a następnie usuwa przetworzony podkatalog.

#!/bin/ksh for i in $(ls -A) do if [ -d "$i" ]; then echo „Przetwarzam: $i” tar -czf „$i.tgz” „$i” echo ” Usuwam: $i” rm -rf „$i” fi done

 

CVS i SSH

Pobranie plików z repozytorium używając protokołu SSH wymaga ustawienia dwóch zmiennych CVS_RSH oraz CVSROOT.

$ export CVS_RSH=ssh $ export CVSROOT=użytkownik@serwer.org:/ścieżka/do/repozytorium $ cvs co moduł użytkownik@serwer.org’s password:

Możemy pominąć ustawienie tych dwóch zmiennych i samodzielnie wpisać całość polecenia CVS:

$ cvs -d :ext:użytkownik@serwer.org:/ścieżka/do/repozytorium co moduł

Jeśli używamy innego portu SSH, niż standardowy 22, należy dodać w [...]

Dystrybucja kluczy SSH

Generowanie klucza SSH

Zacznę od wygenerowania pary kluczy, za pomocą polecenia ssh-keygen. Polecenie możemy uruchomić bez podawania parametrów, jego wynikiem będą dwa pliki: .ssh/id_rsa oraz .ssh/id_rsa.pub, są to klucz prywatny i klucz publiczny. To właśnie klucz publiczny musimy wysłać na zdalną maszynę, żeby zalogować się do systemu używając wygenerowanej pary kluczy.

Do zabezpieczenia klucza prywatnego [...]