Wyłączenie urządzenia w binarnym jądrze systemu

Parametry jądra OpenBSD możemy zmieniać bez ponownej kompilacji. Właśnie dziś okazało się, że po instalacji OpenBSD-current, gładzik w moim Netbooku powoduje wysyp mnóstwa komunikatów (pms0: not in sync yet, discard input), a na domiar złego działa jak pijana mysz. Zupełnie nie zależy mi na używaniu gładzika, ponieważ moim głównym urządzeniem wskazującym jest mysz komputerowa, postanowiłem [...]

Monitorowanie zajętości partycji

Skrypt capacity.sh sprawdza wszystkie podłączone partycje i jeśli zajętość którejś z nich przekroczy wartość parametru max wyświetla komunikat.

#!/bin/ksh max=85 for disc in $(df | awk ‘{ print $6 }’ | sed ’1d’); do capacity=$(df $disc | sed ’1d’ | awk ‘{ print $5 }’ | tr -cd [[:digit:]]) if [ $capacity -gt $max ]; [...]

Bezpieczne testowanie reguł firewalla

Testowanie firewalla niesie ze sobą pewne zagrożenia. Przy przeładowaniu reguł może okazać się, że coś przeoczyliśmy i zostaniemy odcięci od maszyny. W przypadku maszyn produkcyjnych taka sytuacja jest niedopuszczalna. Jeśli jednak jesteśmy zmuszeni pracować w środowisku produkcyjnym, to z pomocą przychodzą nam takie polecenia jak at, atq, atrm.

Zanim wypróbujemy testowy zestaw reguł, stworzymy zadanie [...]

Serwer czasu w OpenBSD

Serwer NTPD umożliwia dystrybucję czasu w sieci. System OpenBSD posiada własną implementację tego protokołu o nazwie OpenNTPD.

Ustawienie strefy czasowej

Konfigurację serwera NTP zaczniemy od ustawienia poprawnej strefy czasowej. Strefa czasowa jest zapisana w pliku /etc/localtime

# ls -l /etc/localtime lrwxr-xr-x 1 root wheel 35 Jul 4 11:09 /etc/localtime -> /usr/share/zoneinfo/Canada/Mountain

Jak widać jest to [...]