Archiwizacja podkatalogów

Skrypt przetwarza podkatalogi w bieżącej lokalizacji, tworząc archiwa tar.gz a następnie usuwa przetworzony podkatalog.

#!/bin/ksh

for i in $(ls -A)
do
  if [ -d "$i" ]; then
   echo "Przetwarzam: $i"
   tar -czf "$i.tgz" "$i"
   echo " Usuwam: $i"
   rm -rf "$i"
  fi
done

 

Komentarze są wyłączone.