CVS i SSH

Pobranie plików z repozytorium używając protokołu SSH wymaga ustawienia dwóch zmiennych CVS_RSH oraz CVSROOT.

$ export CVS_RSH=ssh
$ export CVSROOT=użytkownik@serwer.org:/ścieżka/do/repozytorium
$ cvs co moduł
użytkownik@serwer.org's password:

Możemy pominąć ustawienie tych dwóch zmiennych i samodzielnie wpisać całość polecenia CVS:

$ cvs -d :ext:użytkownik@serwer.org:/ścieżka/do/repozytorium co moduł

Jeśli używamy innego portu SSH, niż standardowy 22, należy dodać w pliku .ssh/config numer portu na który ma się łączyć klient SSH.

Host serwer.org
   Port 1234
   User cvs

Komentarze są wyłączone.