Lista interfejsów sieciowych

Przy pomocy polecenia ifconfig możemy otrzymać informację na temat dostępnych interfejsów sieciowych, oraz ich konfiguracji, żeby uzyskać ich listę trzeba posłużyć się kilkoma dodatkowymi poleceniami. W OpenBSD po instalacji jest skonfigurowanych kilka specjalnych interfejsów sieciowych są to: lo0, enc0 oraz pflog0, listę interfejsów specjalnych możemy znaleźć na stronie http://www.openbsd.org/faq/faq6.html#Setup.if są to: lo, pflog, enc, sl, ppp, tun, bridge, vlan, svlan, gre, gif, carp, mpe, vether. Możemy je wszystkie wykluczyć lub tylko te, które obecnie są skonfigurowane.

$ ifconfig | egrep -v '^[[:space:]]|(enc|lo|pflog)[[:digit:]]+:' | sed -ne 's/^\(.*\):.*/\1/p'
re0
xl0

Komentarze są wyłączone.