Monitorowanie zajętości partycji

Skrypt capacity.sh sprawdza wszystkie podłączone partycje i jeśli zajętość którejś z nich przekroczy wartość parametru max wyświetla komunikat.

#!/bin/ksh

max=85

for disc in $(df | awk '{ print $6 }' | sed '1d'); do
   capacity=$(df $disc | sed '1d' | awk '{ print $5 }' | tr -cd [[:digit:]])
   if [ $capacity -gt $max ]; then
      echo UWAGA! Partycja \"$disc\" jest zajęta w $capacity procentach.
   fi
done

Przykład użycia skryptu z ustawionym parametrem max=3

./capacity.sh
UWAGA! Partycja "/" jest zajęta w 7 procentach.
UWAGA! Partycja "/usr" jest zajęta w 25 procentach.

Komentarze są wyłączone.