Serwer czasu w OpenBSD

Serwer NTPD umożliwia dystrybucję czasu w sieci. System OpenBSD posiada własną implementację tego protokołu o nazwie OpenNTPD.

Ustawienie strefy czasowej

Konfigurację serwera NTP zaczniemy od ustawienia poprawnej strefy czasowej.
Strefa czasowa jest zapisana w pliku /etc/localtime

# ls -l /etc/localtime
lrwxr-xr-x  1 root  wheel  35 Jul  4 11:09 /etc/localtime -> /usr/share/zoneinfo/Canada/Mountain

Jak widać jest to link do pliku Canada/Mountain, jeśli chcemy ustawić Polską strefę czasową, należy stworzyć odpowiedni link do pliku /usr/share/zoneinfo/Poland.

# ln -sf /usr/share/zoneinfo/Poland /etc/localtime
# ls -l /etc/localtime
lrwxr-xr-x  1 root  wheel  26 Jul 23 08:04 /etc/localtime -> /usr/share/zoneinfo/Poland

Konfiguracja

Plikiem konfiguracyjnym dla NTPD jest /etc/ntpd.conf. Serwer NTPD standardowo nie nasłuchuje na żadnym interfejsie, można to zmienić ustawiając zmienną listen, ustawienie wartości zmiennej na znak * spowoduje, że serwer będzie nasłuchiwał na wszystkich interfejsach sieciowych, możemy też określić adres IP na którym ma nasłuchiwać usługa:

listen on 192.168.0.1

Do synchronizacji możemy użyć pojedynczego serwera czasu lub puli serwerów. (server, servers), w przypadku kiedy chcemy użyć pojedynczego serwera do synchronizacji należy go określić po parametrze servers bez s ;)

Użycie puli serwerów

servers pl.pool.ntp.org

Użycie pojedynczego serwera

server tempus1.gum.gov.pl

Przykładowa konfiguracja zapisana w pliku /etc/ntpd.conf

listen on *
servers pl.pool.ntp.org

Uruchomienie NTPd przy starcie systemu

Uruchamiamy usługę ntpd z parametrem -s, zsynchronizuje czas z serwerem przy starcie usługi ntpd, dzięki czemu możemy pominąć synchronizację za pomocą rdate.

Start usługi NTPD wraz z systemem będzie możliwy po dodaniu do pliku /etc/rc.conf.local wpisu:

ntpd_flags="-s"

Linki

Komentarze są wyłączone.