Synchronizacja czasu w OpenBSD

Poprawna data systemowa jest bardzo ważna zarówno w przypadku serwerów jak i stacji roboczych. Dzięki Network Time Protocol (NTP) możemy synchronizować datę swojego systemu z serwerem czasu. Do synchronizacji czasu służy polecenie rdate.

Manualna synchronizacja czasu

# rdate -nv 0.pl.pool.ntp.org
Sun Jun 12 08:24:10 CEST 2011
rdate: adjust local clock by 0.027733 seconds

Automatyczna synchronizacja czasu

W celu zautomatyzowania zadania synchronizacji czasu użyjemy usługi cron. W poniższych przykładach system synchronizuje datę codziennie o godzinie 8:14.

Edytujemy zadania crona i dodajemy następującą linię

# crontab -e
8 14 * * * /usr/sbin/rdate -nv 0.pl.pool.ntp.org > /dev/null 2>&1 | logger -t NTP "Synchronizacja czasu `date`"

Do loggera zostanie przekazany następujący komunikat

# tail /var/log/messages
Jun 12 08:24:53 wrap NTP: Synchronizacja czasu Sun Jun 12 08:24:53 CEST 2011

Jeśli chcemy, aby do loggera został przekazany oryginalny komunikat rdate wystarczy nieco zmodyfikować zadanie crona

# crontabl -e
8 14 * * * /usr/sbin/rdate -nv 0.pl.pool.ntp.org | logger -t NTP

Efektem jest taki wpis:

# tail /var/log/messages
Jun 12 08:25:39 wrap NTP: Sun Jun 12 08:25:38 CEST 2011
Jun 12 08:25:39 wrap NTP: rdate: adjust local clock by 0.001178 seconds

Linki

Komentarze są wyłączone.