Wyłączenie protokołu ARP

Wyłączenie protokołu ARP wiąże się z brakiem połączenia z innymi hostami w sieci LAN, których nasz system nie zna, czyli nie posiada odpowiednich wpisów w tablicy ARP. Tablica ARP składa się rekordów zawierających informacje na temat adresu IP oraz adresu MAC hosta. Jeśli protokół ARP jest wyłączony i tablica ARP nie zawiera informacji na temat [...]