Lista interfejsów sieciowych

Przy pomocy polecenia ifconfig możemy otrzymać informację na temat dostępnych interfejsów sieciowych, oraz ich konfiguracji, żeby uzyskać ich listę trzeba posłużyć się kilkoma dodatkowymi poleceniami. W OpenBSD po instalacji jest skonfigurowanych kilka specjalnych interfejsów sieciowych są to: lo0, enc0 oraz pflog0, listę interfejsów specjalnych możemy znaleźć na stronie http://www.openbsd.org/faq/faq6.html#Setup.if są to: lo, pflog, enc, sl, [...]

Konfiguracja Wi-Fi w trybie access point

Do uruchomienia Wi-Fi w trybie AP wykorzystałem starą kartę USB Linksys WUS854G ver.4 (WUS854GV4). Jest ona wykrywana jako ural. Jedna uwaga, zanim kupisz kartę upewnij się, że jest ona oparta o układ który umożliwia ustawienie jej w trybie Host AP. Jest to o tyle trudne, że producenci sprzętu rzadko chwalą się co jest w środku, [...]

Wyłączenie protokołu ARP

Wyłączenie protokołu ARP wiąże się z brakiem połączenia z innymi hostami w sieci LAN, których nasz system nie zna, czyli nie posiada odpowiednich wpisów w tablicy ARP. Tablica ARP składa się rekordów zawierających informacje na temat adresu IP oraz adresu MAC hosta. Jeśli protokół ARP jest wyłączony i tablica ARP nie zawiera informacji na temat [...]

Wyszukiwanie adresu MAC interfejsu sieciowego

Adres MAC interfejsu sieciowego możemy odnaleźć za pomocą polecenia ifconfig.

# ifconfig sis0 | grep lladdr | sed -ne ‘s/.*\(..:..:..:..:..:..\).*/\1/p’ 00:00:00:85:2d:15

Zmiana adresu MAC interfejsu sieciowego

Adres MAC możemy zmienić samodzielnie przy pomocy polecenia ifconfig oraz parametru lladdr.

# ifconfig ex0 lladdr 00:12:12:43:43:22

Jeśli chcemy żeby zmiany były wprowadzane przy starcie systemu należy zmienić zawartość pliku /etc/hostname.nazwa_interfejsu.

Przykład zmiany adresu MAC interfejsu ex0. W pliku /etc/hostname.ex0 umieszczamy

inet 192.168.6.66 255.255.255.0 lladdr 00:00:00:85:2d:15