Serwer czasu w OpenBSD

Serwer NTPD umożliwia dystrybucję czasu w sieci. System OpenBSD posiada własną implementację tego protokołu o nazwie OpenNTPD.

Ustawienie strefy czasowej

Konfigurację serwera NTP zaczniemy od ustawienia poprawnej strefy czasowej. Strefa czasowa jest zapisana w pliku /etc/localtime

# ls -l /etc/localtime lrwxr-xr-x 1 root wheel 35 Jul 4 11:09 /etc/localtime -> /usr/share/zoneinfo/Canada/Mountain

Jak widać jest to [...]

Synchronizacja czasu w OpenBSD

Poprawna data systemowa jest bardzo ważna zarówno w przypadku serwerów jak i stacji roboczych. Dzięki Network Time Protocol (NTP) możemy synchronizować datę swojego systemu z serwerem czasu. Do synchronizacji czasu służy polecenie rdate.

Manualna synchronizacja czasu # rdate -nv 0.pl.pool.ntp.org Sun Jun 12 08:24:10 CEST 2011 rdate: adjust local clock by 0.027733 seconds Automatyczna synchronizacja [...]