Monitorowanie zajętości partycji

Skrypt capacity.sh sprawdza wszystkie podłączone partycje i jeśli zajętość którejś z nich przekroczy wartość parametru max wyświetla komunikat.

#!/bin/ksh max=85 for disc in $(df | awk ‘{ print $6 }’ | sed ’1d’); do capacity=$(df $disc | sed ’1d’ | awk ‘{ print $5 }’ | tr -cd [[:digit:]]) if [ $capacity -gt $max ]; [...]

Archiwizacja podkatalogów

Skrypt przetwarza podkatalogi w bieżącej lokalizacji, tworząc archiwa tar.gz a następnie usuwa przetworzony podkatalog.

#!/bin/ksh for i in $(ls -A) do if [ -d "$i" ]; then echo „Przetwarzam: $i” tar -czf „$i.tgz” „$i” echo ” Usuwam: $i” rm -rf „$i” fi done

 

Dystrybucja kluczy SSH

Generowanie klucza SSH

Zacznę od wygenerowania pary kluczy, za pomocą polecenia ssh-keygen. Polecenie możemy uruchomić bez podawania parametrów, jego wynikiem będą dwa pliki: .ssh/id_rsa oraz .ssh/id_rsa.pub, są to klucz prywatny i klucz publiczny. To właśnie klucz publiczny musimy wysłać na zdalną maszynę, żeby zalogować się do systemu używając wygenerowanej pary kluczy.

Do zabezpieczenia klucza prywatnego [...]

Wymuszenie zmiany hasła użytkownika

Chcąc wymusić zmianę hasła użytkownika, trzeba określić okres ważności hasła oraz w ciągu ilu dni od wygaśnięcia hasła, użytkownik może je zmienić. W pliku /etc/login.conf w odpowiedniej klasie np. default należy dodać następujące linie:

:password-dead=3d:\ # użytkownik ma 3 dni do zmiany hasła po jego wygaśnięciu :passwordtime=29d:\ # hasło zostanie przedłużone na kolejne 29 dni [...]

Skrypt sprawdzający nowe poprawki dla OpenBSD

Od jakiegoś czasu na stronie OpenBSD Journal, nie jest aktualizowany kanał RSS, dotyczący poprawek dla OpenBSD pojawiających się na stronie www.OpenBSD.org/errata.html. Poniższy skrypt zastąpił u mnie tą lukę. Skrypt najlepiej uruchamiać codziennie jako zadanie cron. Do poprawnego działania skryptu należy skonfigurować dwie zmienne katalog oraz email. Za każdym razem gdy pojawia się nowa poprawka, zostaje [...]