Lista dysków w OpenBSD

Jeśli chcesz sprawdzić jakie dyski zostały wykryte przez system można użyć komendy sysctl.

Od wydania OpenBSD 4.9, oprócz nazwy dysku (wd0) jest podawany DUID (disklabel UID)

# sysctl hw.disknames hw.disknames=wd0:0a0e3090f31542fb

Wcześniejsze wersje OpenBSD

# sysctl hw.disknames hw.disknames=wd0,wd1