Prosty serwer ‘WWW’

Ciężko to nazwać serwerem, ale jeśli potrzebujemy szybko udostępnić jakiś plik możemy użyć tego sposobu.

# while true; do cat .profile | nc -l 9999; done

Do chwili przerwania polecenia (Ctrl-C), na porcie nr 9999 będzie udostępniany plik .profile.