Zabezpieczenie trybu single user hasłem

Startując system w trybie Single user (boot -s), mamy pełny dostęp do systemu bez podawania hasła użytkownika root. Możemy się przed tym zabezpieczyć poprzez edycję pliku /etc/ttys. W linii zaczynającej od console usuwamy słowo secure.

console "/usr/libexec/getty std.9600"   vt220   off secure

Linki

Komentarze są wyłączone.